Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 22-04-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Hou je echt van Mij?
Voorganger: Ds. J. Jongsma
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Zondagmorgenliturgie

Mededelingen
Votum/groet
Zingen: Psalm 19:1 en 2 Het ruime firmament maakt wijd en zijd……..
Tien woorden
Zingen: Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij….
Gebed
Lezen; Johannes 21:1 – 17
Zingen: Psalm 116: 1 en 3 God heb ik lief……..
Tekst: Johannes 21:17
Preek: …??.., hou jij echt van Mij?
Zingen opw.lied: Herstel mijn eerste liefde……( evt Liedboek 481 O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 289:1,2,3 Heer het licht van Uw liefde schittert
  


Deze pagina printen? klik hier: