Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 29-04-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: DGT
Thema: Zoveel boeken...
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God en God heet ons welkom:

Lied: Opw 753 Nu ik bij U kom in uw heiligdom

We maken ons klein voor God en God bemoedigt ons

Lied: PvN 16 Mijn God, ik kom naar u

We bidden dat Gods boodschap duidelijk mag zijn voor ons

Lied: Oké4Kids 112 Hé luister mee

Kidsclub

Lied: Opwekking 576 Als wij samen u aanbidden

God spreekt in de Bijbel: Johannes 21.15-25 (BGT)

Wat wil God ons zeggen? Zoveel boeken…
(Johannes 21.25 BGT)

Lied: Opw 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Lied: Opw 769 Bouw uw koninkrijk

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: