Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 06-05-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Wordt uiteindelijk iedereen gered?
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: Opw. 464 Wees stil voor het aangezicht van God

Gebed om de opening van het woord:

Schriftlezing: 2 Tessalonicenzen 1.3-12

Zingen: GK 251 Het einde aller dingen is nabij

Onderwijzing in de leer: Wordt uiteindelijk iedereen gered? (vanuit HC 31.84 en NGB 37)
Introfilmpje
Preek
Amenlied: Opwekking 544 Meer dan rijkdom

Gebed:

Belijdenis van het geloof:

Zingen: Ps 117 Loof alle volken, loof de Heer

Inzameling van de gaven:

Zingen: Liedboek 2013 885 Groot is uw trouw, o Heer

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: