Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 13-05-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Bevestiging ambtsdragers
Thema: Investeer in het huis van de Heer
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet:

Lied: Ps 81.1,2 Jubelt voor de Heer

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: Ps 81.8 Open maar uw mond

Gebed

Kindermoment

Lezen: 1 Timoteüs 3

Lied: Opw 715 Wat hou ik van uw huis

Verkondiging:
• Tekst: 1 Timoteüs 3.15

Lied: Ps 134.1,2 Komt allen, dienaars van de Heer

Bevestiging ambtsdragers

Lied: Ps 134.3 Uit Sion dale op u neer

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: LB 345 Gij hebt uw woord gegeven

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: