Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 20-05-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Pinksteren vóór Pinksteren
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Ps 122.1 Ik was verheugd toen men mij zei

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: LB 683 ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest

Gebed

Kindermoment:

Lied: Opw. Kids 38 Je hoort erbij… https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU

Kidsclub

Lied: Ps 87.3,4 De Filistijnen, Tyriers en Moren

Lezen: Ruth 2.23-3.14

Verkondiging: Pinksteren vóór Pinksteren
• Tekst: Handelingen 2.1-4

Lied: Ps 122.3 Vraag vrede voor Jeruzalem

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: Opw 167 Samen in de naam van Jezus

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: