Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 20-05-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema:
Voorganger: Ds. E.J. Meijer
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en vredegroet
Gez. 161 (Geloofsbelijdenis)
Gebed
Schriftlezing Hebreeën 3: 1 – 4: 13
NLB 538 / LvK 172
Tekst Rechters 12: 8 – 15
Verkondiging
Gez. 163* – Nieuw Gereformeerd Kerkboek!
Dankgebed
Collecte
Gez. 111
Zegen

Gez. 163 (Nieuw Gereformeerd Kerkboek – melodie Ps. 84)

1.
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven.
Een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven,
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een Oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is een oor voor elke klacht.
Hier schijnt de zon, de zon van Pasen.
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
  


Deze pagina printen? klik hier: