Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 27-05-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. S. de Jong
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
Welkom & mededelingen

Votum

Zegen

Lofprijzing:
GKB 167 Samen in de naam van Jezus
Opw. 623: 1 en 2 (Laat het huis)

Gebed

Inleiding preek

Filmpje ‘vragen over de heilige Geest’

Kinderlied: ‘Het allerleukste liedje’

Kidzclub

Filmpje ‘Uitstorting van de heilige Geest’

Zingen: LvK 675:1 (Geest van hierboven)

Bijbellezing: 1 Kor.3:1-16.

Zingen: LvK 675:2 (Geest van hierboven)

Preek over 1 Kor.3:16b

Zingen: Opwekking 766 (als de hemel openbreekt)

Wet

Zingen: Lvk 670:1.4.7 (Kom Schepper)

Gebed

Collecte: voor Huis van vrede in Utrecht.
(korte presentatie door Henrieke Wubs voorafgaand aan de collecte)

Zingen: Opw 334 (Heer uw licht en uw liefde)

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: