Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 27-05-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Ik geloof... echt!
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Zingen: Ps 16a Mijn God, ik kom naar U dan ben ik veilig

Gebed:

Schriftlezing: Romeinen 5

Zingen: Opw 311 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

Onderwijzing in de leer: Ik geloof… echt (vanuit HC 7)

Gebed:

Belijdenis van het geloof:

Zingen: GK 167 Machtig God, sterke Rots

Inzameling van de gaven:

Zingen: Ps 138.1,4 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, Heer

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: