Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 03-06-2018
Tijdstip: 10:30
Extra kenmerk: Belijdenisdienst/NB aanvangstijd
Thema: Ik kies vandaag...
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconie: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen

Gebed

Zingen: Opwekking 698 Nooit meer alleen

Ik kies vandaag (I): Belijdenis doen (Lezen Jozua 24.14-15)

Zingen: Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil

Getuigenis: Job

Ik kies vandaag (II): Belijden is doen (Lezen Matteus 25.1-13)

Gebed

Zingen: Sela: Ik zal er zijn

Getuigenis: Ilse

Zingen: Opwekking 787 Man van smarten

Belijdenis

Zingen: Opwekking 760: Wie vrees ik nog?

Gebed

Collecte

Lied: Rend Collective: My lighthouse

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: