Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 03-06-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: Viering Heilig Avondmaal (Zittend)
Thema: Dit geloof ik - vergeving van de zonden
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: GK 233 Jezus vol liefde

Gebed om de opening van het woord:

Schriftlezing: Joh. 3.14-18, 34-36, 5.24

Zingen: LB 675.1 Geest van hierboven

Uit de catechismus: HC 21.56

Onderwijs in de leer: Dit geloof ik – vergeving van de zonden

Zingen: Sela Aan uw tafel
(evt. YouTube? https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI )

Viering Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Ps 34.1,3 Ik zing voor God de Heer

Inzameling van de gaven:

Zingen: Ps 65.1-3 De lofzang klinkt uit Sions zalen

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: