Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 10-06-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: Kerk en wereld - wat merken de mensen om ons heen van de gemeente van Jezus Christus?
Voorganger: Ds. J. Oosterbroek (CGK Kantens)
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Roden, zondag 10 juni 16.30 uur

MIDDAGDIENST
Welkom en mededelingen
Zingen Opw 428
Persoonlijk gebed (staande)
Onze hulp en groet van God (staande)
Zingen Ps 43: 3 en 4
Gebed
Zingen: LdK 328: 1 en 2
Bijbellezing: Handelingen 3: 1-11
Zingen: Ps 145: 1 en 2
Preek:
Zingen LdK 473: 1, 2 , 4 en 5
Dankgebed
Collecten
Zingen Ps 27: 1
Geloofsbelijdenis (staande) ( op kansel aanwezig)
Zingen Opw 717
We ontvangen de zegen van de Heere (staande)
  


Deze pagina printen? klik hier: