Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-06-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Jij en de kerk
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Orde van dienst

Votum en groet

Lied: Psalm 34.1,6,7 Ik zing voor God, de Heer

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Gebed

Kindermoment

Lied: Opw 46 Vader, ik aanbid U

Kidsclub

Lezen: Efeziërs 1.1-6, 17-23

Lied: GK 246.1,2 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

Verkondiging:
• Tekst: Efeziërs 2. 19-22, 3.5-6,10-12,16-19

Lied: GK 246.3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: Psalm 134 Kom allen, dienaars van de Heer

Zegen:


  


Deze pagina printen? klik hier: