Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 23-09-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: Wat moet ik met Athanasius (2)?
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet:

Zingen: Ps 47.1,3 Juich, o volken, juich

Gebed:

Schriftlezing: Jesaja 55.6-11 Romeinen 11.33-36 1 Petrus 5.8-11

Zingen: LB 675 Geest van hierboven (LvK 477)

Onderwijzing in de leer: Wat moet ik met Athanasius (2)?

Gebed:

Belijdenis van het geloof:

Zingen: Opw 672 Heerser over alle dingen

Inzameling van de gaven:

Zingen: Ps 8a (GK) Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: