Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 28-10-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT dienst
Thema: De vloek en de zegen van een lang leven
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God en God heet ons welkom:

Lied: Psalm 33.1,6 NPB Juich, wie de Heer van harte eren

We maken ons klein voor God en God bemoedigt ons

We bidden dat Gods boodschap duidelijk mag zijn voor ons

Kindermoment

Lied: Opwekking 334 Heer, Uw licht en uw liefde schijnen

Kidsclub

Lied: GK 2017 198.1-2 Ik ben de weg, zo zegt de Heer

God spreekt in de Bijbel: Genesis 5 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied: GK 2017 198.3-4 Ik ben het leven, zegt de Heer

Gods boodschap voor ons: De vloek en de zegen van een lang leven (Genesis 5.21-27)

Lied: Psalm 73.9,10 (Heek en Barkema) Ik weet waar ik het zoeken moet

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Lied: Liedboek 2013 415.1,2 Zegen ons, Algoede

Zegen:

Amen (zingen Liedboek 2013 415.3 Amen, amen, amen.)
  


Deze pagina printen? klik hier: