Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: donderdag
Datum dienst: 10-05-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Hemelvaartsdag
Thema: Hemelvaart = Aarde en Hemel Verbonden
Voorganger: Ds. R.F. Telgenhof
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie GKV Roden Zondag 10 mei 2018


A. Verwelkoming en ont – moeting

1. Muziek vooraf

2. 9:30 1e lied: Ps. 47, 1 en 3

3. 9:34 Begroeting en zegen

4. 9:36 Zingen Opw. 354 – Glorie aan God

5. 9:40 1e Bijbellezing uit Hand. 1, 1 - 14

6. 9:43 Zingen Opw. 475 – Majesteit,...

7. 9:48 Gebed

8. 9:50 Kidsmoment
Afsluiting kidslied https://www.youtube.com/watch?v=56-V8t18v_Q
B. Verkondiging en ont – vangen

9. 9:58 Lezing uit Luc. 24, 36 – 53

10. 10:01 Preek over Luc. 24, 51

11. 10:25 Antwoordlied NGK 68, 1, 2 en 3 – Wij knielen voor uw zetel neer
C. Belijdenis en uitzending

12. 10:29 Mededelingen en Gebed

13. 11:05 Collecte

14. 11:08 Slotliederen - GKB 107, 1 en 4 – Ere zij aan God de Vader - Opw. 602 – Vrede van God - verzen 1en 2

15. 11:12 Zegen + Zingen Opw. 602, 3
  


Deze pagina printen? klik hier: