Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 11-11-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: Leven na de dood (1)
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet:

Zingen: LB 314 Here Jezus, om uw woord

Gebed:

Schriftlezing: Psalm 30

Zingen: Ps 30.1,5

Onderwijzing in de leer: Leven na de dood (1)
(Heidelbergse catechismus Z.22)

Gebed:

Belijdenis van het geloof:

Zingen: Opw.727 mijn God, ik kom naar U dan ben ik veilig

Inzameling van de gaven:

Zingen: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: