Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 18-11-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Paulus: een goede coach die helpt vol te houden in het geloof
Voorganger: Ds. M.K. van Rijswijk
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum
Vrede-/zegengroet
Ps. 68: 2, 13 (’t Rechtvaardig volk, in God verheugd)
Gebed
Fil. 4:1-9
Gz. 174: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Preek
LvK 98: 1, 2, 3 (Verblijdt u in de Heer te allen tijd! Onbekend lied)
Belijdenis van het geloof
Ps. 52: 5, 6 (Maar in Gods huis zal ik verkeren)
Gebed met stil moment
Collecte
LvK 448: 1, 2, 3, 4 (Soms groet een licht van vreugde)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: