Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 25-11-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: I see a darkness...
Voorganger: Ds. T.P. Nap
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie zondagmiddag 25 november 2018 Roden 16.30 uur

Votum en groet
Zingen NLB 598 (‘Als alles duister is’ – via downloadlink https://we.tl/t-DDUgR5P9gU)
Gebed

Luisterlied ‘Nu lig ik wakker in de nacht’ (via downloadlink https://we.tl/t-DDUgR5P9gU )
Bijbellezing Psalm 88
Luisterlied ‘Lord, my God, I call by day’ (via downloadlink https://we.tl/t-DDUgR5P9gU 'Danielle Rose Ps 88')
Preek over Psalm 88 (presentatie is geüpload)
Zingen Ps 139, 2.3.4 (Nieuwe Psalmberijming; voor tekst: zie onder)

Gebed
Zingen ‘Ik geloof in God de Vader’ (tekst: zie onder melodie LvdK 135: ‘Hoor, de englen…)
Inzameling van de gaven
Zingen LvdK 130, 1.3.4 (‘De nacht is haast ten einde’)
Zegen


Psalm 139

2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Waar ik ook ga, ik zie U kijken.
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

3. Al klom ik naar de hemel, HEER,
al lag ik bij de doden neer,
al vloog ik met de vogels mee
voorbij de allerverste zee,
dan nog kon niets mij van U scheiden;
uw hand zou mij voortdurend leiden.

4. Al kroop ik weg, het hielp mij niet,
omdat U altijd alles ziet.
Al werd het donker overdag,
zodat geen sterveling mij zag,
dan nog bleef mij uw licht beschijnen.
Nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.


‘Ik geloof in God de Vader’

Ik geloof in God de Vader
die almachtig, wijs en goed,
aard en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken,
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en bespot.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de Jongste Dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd;
mijn geloof, mijn zekerheid.

  


Deze pagina printen? klik hier: