Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 25-11-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Schone Schijn
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: LB 2013 – 728 De heiligen ons voorgegaan

Gedachtenis:
Wim Pathuis – 20 december 2017
Roelf Haksema – 27 december 2017
Andries Bosma – 29 augustus 2018

Gebed:

Kidsclub

Lied: Ps 81.1,6,7,8 Jubel voor de Heer

Schriftlezing: Matteüs 14.34 – 15.20

Lied: GK 233 Jezus vol liefde

Verkondiging Schone schijn
(Tekst: Matteus 15.11)

Zingen: GK 243 Heer, Ik kom tot u

Dankzegging en voorbede

Collecte

Lied: Ps 33.1,8 Zing vrolijk, loof de naam des Heren

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: