Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 02-12-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Student Jannet de Jong
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Adventskaars
Gedicht
Lied (kinderen): Advent is kijken naar wat komt

Votum

Groet

Zingen GK 121, 2 en 5 Licht uit licht, U roepen wij

Levensweg 1 Petrus 2,9-12,16-17

Zingen GK 121, 7 Wie uit God geboren is

Gebed

Lezen Jesaja 8,24-9,6

Zingen Opwekking 689 Spreek o Heer

Preek -

Zingen Sela – Verwachten

Inleiding op de doop
Luisterlied: Meer dan een wonder (https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ)
Doop
Dooplied Sela – In het water van de doop

Dankgebed + Onze Vader BGT

Collecte

Zingen Sela - Maranatha

Kern

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: