Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 02-12-2018
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: Mijn kind gaat niet meer
Voorganger: Ds. L.E. Leeftink
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 116:1,3,10
Gebed
Bijbellezing: 2 Kronieken 33:1-20
Preek
Zingen: Zingen: Psalm 32:1,2,5
Geloofsbelijdenis: 12 artikelen
Zingen: Levensliederen Psalm 25:3 ('Groot en goed is uw bescherming') + 6 ( 'Prachtig is wat God wil geven')
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 34:6,7,8
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: