Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 30-12-2018
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: wijzen
Voorganger: Ds G. Meijer
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
komen
* stilte
* votum
* groet
* gz 83:3,4 (GK2006 - Vrolijk zingen wij ons lied)

buigen
* Matteüs 22:37-40 (BGT)
* ps 15 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-15)

horen
* gebed (verlichting door Gods Geest)
* Matteüs 2:1-11 (BGT)
* wijzen (Matteüs 2:11)
* nlb 471:1,5 (Komt allen tezamen)

geven
* gebed (danken en voorbede)
* collecte

gaan
*gz 161:4 (GK2006 - Heer, U bent mijn leven)
*zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: