Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 06-01-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Houvast in 2019
Voorganger: Leon Janssen
Collecte: diaconie
liturgie:
(chronologisch)
Welkom en mededelingen
Psalm 62 vers 1 en 4
Stiltemoment
Votum en Groet
Apostolische Geloofsbelijdenis (versie Koolsbergen melodie LvK 429)
Gebed
Lezing I: HC Zondag 1
Gezang 34 vers 1 en 3 (GK2006)
Lezing II: : Romeinen 8:31-39
Gezang 65 vers 3, 4 en 5 (GK2006)
Preek
Opwekking 640
Danken en bidden
Collecte
LvK 293 vers 1, 3 en 4
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: