Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 20-01-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds G. Meijer
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
komen
* votum
* groet
* ps 93

horen
* gebed
* Psalmen 68:1-7, 18-21, 33-36
* "Elke dag gedragen" (Psalmen 68:20)
* ps 68:10 (oude berijming, zie onder)

geven
* Apostolicum
* opw 789 (Lopen op het water; eventueel alternatief: ps 68:13)
* gebed
* collecte

gaan
* gz 109:4 (Geref. Kerkboek 2006: Aanbidt de Vader in het Woord)
* zegen

____

ps 68:10 (oude berijming):

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan èn wil èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
  


Deze pagina printen? klik hier: