Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-02-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. J.W. Roosenbrand
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum
Groet
Amen
www.denieuwepsalmberijming.nl Ps 93: 1 2 3
Gebed.
Lezing Matteus 14:20-33
LB 935: 1 2 3 je hoeft niet bang te zijn (liedboek 2013)
Preek over Johannes 6:14-21
www.denieuwepsalmberijming.nl Ps 77:6 (tekst beetje aangepast: zie onder.)

Niet te stuiten, onverschrokken,
bent U door de zee getrokken.
Onnavolgbaar was het pad
dat U uitgekozen had.
Als een trouwe herder leidde
U het volk dat U bevrijdde.
U bracht hen door Jezus’ hand
veilig naar de overkant.

Gebeden.
Collecte
LB 416:1 2 3 4 Ga met God en Hij zal met jou zijn (liedboek 2013)
Zegen
Amen
  


Deze pagina printen? klik hier: