Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 24-02-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: De kerk: zieken rondom Jezus
Voorganger:
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum: Opw.640
Vredegroet
Schuldbelijdenis
Ps.25:8-10
Genadeverkondiging: Ef.2:4-10
Ps.25:6-7
Gebed
Schriftlezing Mc.2:1-12
LB.534 – Hij die blinden weer liet zien
Preek
Opw.461
De Tien Woorden
Gebed
Collecte
GK.167
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: