Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 03-03-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: Jezus is de goede Herder
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God en Hij heet ons welkom:

Lied: Opwekking 756 Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste

We maken ons klein voor God en God bemoedigt ons

We bidden dat Gods boodschap duidelijk mag zijn voor ons

Kindermoment

Lied: Opwekking Kids 28 Hij alleen

Kidsclub

Lied: Psalm 33.1,6 NPB Juich, wie de Heer van harte eren

God spreekt in de Bijbel: Johannes 10.11-18 (BGT)

Lied: Opw 502 Jezus, ik wil heel dicht bij u komen

Gods boodschap voor ons Jezus is de goede Herder

Lied: Sela De Heer is mijn Herder

Bevestiging van oudsten: Siemone Buist en Gerard van Unen

Lied: LB 345. 2,3 Nu ik u heb gegeven mijn woord op deze dag

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:
(Luisterlied)

Zegenlied: De zegen van God onze Vader (Leenman)
  


Deze pagina printen? klik hier: