Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 10-03-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Viering Heilig Avondmaal
Thema: Samen eten is samen delen
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Psalm 24.1,2,5 De aarde is, met al wat leeft

Gebed:

Kidsclub

Lezen: NGB Artikel 35 Het heilig avondmaal (vereenvoudigd)

Lied: LB 377.1,2,6 Zoals ik ben kom ik nabij

Lezen: Psalm 41

Lied: Psalm 41.1,3 NPB Gelukkig wie aan arme mensen denkt

Lezen: Johannes 13.12-30

Verkondiging: Samen eten is samen delen

Lied: Opwekking 705 Toon Mijn liefde

Maaltijd van de Heer

Lied: LB 378 Sterk Heer, de handen tot uw dienst

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: LB 405 Heilig, heilig, heilig!

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: