Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 10-03-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Naar de luister van Gods beeld veranderd worden
Voorganger: Ds. G.O. Sander
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie middagdienst zondag 10 maart 2019
GKv Roden; 16.30 uur

Welkom en mededelingen

Votum
Vredegroet
Zingen: psalm 103 (Nieuwe Psalm Berijming)
3. De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

Gebed

Lezing: Marcus 4, 30 - 32
Lezing: 2 Korinte 3, 7 - 4, 6
Zingen: gezang 215 LB 2013 (gez 380 LB 1973)
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
3. Al wat geliefd is en vertrouwd
4. Wie van zich afziet naar God toe
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
Tekst: 2 Korinte 3, 18
Verkondiging
Zingen: opwekking 27
Leid mij Heer, o machtig Heiland

Belijdenis van het geloof
Zingen: gezang 177 GK (gez 161 GK 2006)
1. Heer, U bent mijn leven
2. 'k Geloof in U Heer Jezus
3. Heer, U bent mijn kracht
4. Vader van het leven

Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: psalm 84 PS
5. O God, ons schild, wil met ons gaan
6. Want God, de Heer, is goed en mild
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: