Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: woensdag
Datum dienst: 13-03-2019
Tijdstip: 19:30
Extra kenmerk: Biddag
Thema: Heer, doorbreek de muur!
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: Missiewerk in China
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Zingen: Psalm 67 De Here God zij ons genadig

Gebed

Schriftlezing: Efeziƫrs 2.11-22

Zingen: Gezang 227 Alles, alles is gelegen

Verkondiging: Heer, doorbreek de muur! (naar Efeziƫrs 2.14)

Geloofsbelijdenis (HC Zondag 9 en 10)

Zingen: Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus

Gebeden en aansluitend zingen: Sela - Gebed voor de werkdag Laat al ons werk gezegend zijn

Collecte

Zingen: LvK 1973 429 Wie maar de goede God laat zorgen

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: